• VIZIJA  PODJETJA  

Organizacija Inmed, d.o.o., Ljubljana, želi postati ena vodilnih zdravstvenih organizacij za preprečevanje očesnih bolezni, za zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni vidnega aparata človeka v našem prostoru. Namerava še naprej kreativno sodelovati pri razvoju zdravljenja očesnih bolezni z drugimi podobnimi ustanovami v evropskem prostoru in skupne rezultate razvojnega dela prenesti v slovenski prostor. 
 

  • MISIJA  PODJETJA 

Organizacija Inmed, d.o.o., Ljubljana, je zdravstvena organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem in  zgodnjim odkrivanjem očesnih bolezni in poškodb vidnega aparata človeka. Ukvarja se z zdravljenjem očesnih bolezni in bolezni povezanimi z organom vida. 
Zavedamo se, da je človek celota in zato obravnavamo težave z organom vida celostno in se ne omejujemo na ozko obravnavo samo enega organa človeka. 
Želimo biti učinkoviti v dobro človeka in zato obravnavamo njegove težave individualno. 
Nočemo samo zdraviti bolnih, ampak vzgajati v zdravem načinu življenja in delovati preventivno.  

  • VREDNOTE PODJETJA 

Vrednote podjetja Inmed, d.o.o., temeljijo na človeku, kot najvišji vrednoti našega dela. Visoke etične norme in moralne vrednote morajo biti temelj dela vseh sodelavcev.

Kreativnost in inovativnost sodelavcev vzpodbujamo in skupaj iščemo možnosti za uresničitev novih idej​. 

Od naših sodelavcev pričakujemo poštenje, medsebojno spoštovanje , zaupnost, nesebično obnašanje. Naše vrednote so pravičnost, resnicoljubnost in medsebojna pomoč. 

Čut pripadnosti kolektivu mora biti rezultat našega dela.