Inmed d.o.o. 
Tržaška cesta 19a
1000 Ljubljana

DOSTOP do ordinacije in optike INMED: 

 

  1. Mestni avtobus linije 1 in 6.  - postajališče  Hajdrihova ulica.
  2. Osebna vozila: javno parkirišče pred "Tobačno", sedaj MOL; dostop : Tržaška cesta - Oražnova ulica- parkirišče.
  3.  Taxi: dovoz na Hajdrihovo ulico pred UniCredit Bank